Rexroth check valve

Contact Now

Rexroth WMM6.........5X/....../B10 B12 B15 check valve

66 mm 1.04 kg
13 mm SCOU206-19

Rexroth 4WMM6......./V check valve

2,5 mm 65,1 mm
FYH 57,2 kN

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ check valve

102,000 mm 150,000 mm
70,000 NJ2314EDF

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/ check valve

42.9 mm 22 mm
19.5 kN 98 mm

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/F check valve

3 mm 145x256x47.63
47,63 145

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/F check valve

365 mm 750 mm
145 r/min 750x1220x365

Rexroth WMM6A.B.C.D.Y5X/F check valve

16 1 mm
15 ° 80x110x16

Rexroth SL30GB1-4X/ check valve

0,33 kN ZEN
6 S601X

Rexroth SV30GB1-4X/ check valve

0.36 Hz 6408
27 mm Round

Rexroth SL30PB1-4X/ check valve

10000 r/min 35
50 kN 20 mm

Rexroth SV30PB1-4X/ check valve

0,4 3 700 r/min
88 mm 3,3 mm
1/6